...

Kunder

100_0443.jpg
100_0445.jpg
100_0444.jpg

• Statnett
• Statkraft
• Relacom
• Statens naturoppsyn
• Niva
• NVE
• Kraftlagene i Finnmark
• Finnmarksløpet
• Reindriftsforvaltningen
• Antec
• Telenor
• Arctic Canyon (Sightseeing )
• FLO/IKT
• Politiets materielltjeneste
• Fylkesmannen
• Forsvaret
• Avinor
• Netcom
• Eltel
• Nordisk Film
• 71 grader nord
• NRK
• Forsvarsbygg
• Div reinbeitedistrikter
• Turoperatører (ACN Finnmark)
• Kystverket
• Reinpolitiet
• NCU
• Direktoratet for naturforvaltning
• Geo Finnmark
• Alta Museum
• Rubicon Film

...
HeliService AS
Boks 2004
9507 ALTA
Tlf: 78 43 73 33
Fax: 78 43 73 32
siv@heliservice.no